ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถขอรับหลักฐานรับรองว่าสัมภาระของฉันล่าช้าได้อย่างไร

สำหรับบันทึกสัมภาระที่ล่าช้าของเที่ยวบินของเอมิเรตส์ภายในสองปีที่ผ่านมา คุณต้องขอใบรับรองสัมภาระที่ล่าช้าโดยกรอกแบบฟอร์มนี้ เราจะส่งใบรับรองไปยังอีเมลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์ม ซึ่งอาจใช้เวลาถึงสามสัปดาห์หลังจากส่งคำขอแล้ว

หากคุณได้เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน โปรดติดต่อสายการบินที่ให้บริการเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอบันทึกสัมภาระที่ล่าช้า