ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนบุคคลในบัญชี Emirates Skywards ได้อย่างไร

หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อ วันเดือนปีเกิด หรือเพศ โปรดกรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อแก้ไขรายละเอียดของคุณ

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงสัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือประเทศผู้ออกหนังสือเดินทาง โดยเข้าสู่ระบบบัญชี Emirates Skywards ของคุณ

คำถามที่เกี่ยวข้อง