ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
วิธีที่คุณจะได้รับสถานะระดับชั้นถัดไปได้เร็วขึ้น

ห้องโดยสารที่แตกต่างกันมีประเภทของค่าโดยสารที่แตกต่างกัน คุณสามารถเลือกประเภทได้จาก Special, Saver, Flex หรือ Flex Plus ในชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ และ Flex หรือ Flex Plus ในชั้นหนึ่ง ประเภทของค่าโดยสารที่คุณเลือกในแต่ละห้องโดยสารจะมีผลต่อจำนวนไมล์สะสมที่คุณจะได้รับ หากคุณเลือกค่าโดยสารประเภท Flex หรือ Flex Plus คุณจะได้รับสถานะระดับชั้นถัดไปได้เร็วขึ้น

คำถามที่เกี่ยวข้อง