ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกได้รับการคำนวณอย่างไร

ไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกได้รับการคำนวณในอัตราเดียวกันกับไมล์สะสม Skywards โดยพิจารณาค่าโดยสารที่ได้จ่ายไป เส้นทางและชั้นโดยสารของการเดินทาง โปรดทราบว่าคุณจะไม่สามารถรับไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกจากพันธมิตรของเราได้ และจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณบินไปกับเอมิเรตส์, flydubai หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันที่จัดจำหน่ายโดยเอมิเรตส์ แต่ทำการบินโดยสายการบินอื่นเท่านั้น

ใช้เครื่องคำนวณไมล์สะสม เพื่อดูว่าคุณจะได้รับไมล์สะสมจำนวนเท่าไหร่จากเที่ยวบินถัดไปของคุณ

อย่าลืมว่าคุณสามารถเลื่อนระดับให้สูงขึ้นได้โดยทำการบินในเที่ยวบินที่สิทธิ์อย่างเพียงพอ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานภาพสมาชิกของ Emirates Skywards

คำถามที่เกี่ยวข้อง