ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
บางครั้ง Emirates Skywards อ้างถึงต้นทางและปลายทาง หมายความว่าอะไร

ต้นทางของคุณคือสนามบินที่คุณเริ่มการเดินทางในแต่ละเที่ยว และปลายทางของคุณก็คือสนามบินที่คุณสิ้นสุดการเดินทางในแต่ละเที่ยว ดังนั้น เมื่อคุณบินจากลอนดอนไปโอ๊คแลนด์ เที่ยวบินขาออกของคุณจะมีต้นทางที่ลอนดอนและปลายทางที่โอ๊คแลนด์ ในเที่ยวบินขากลับ ต้นทางจะอยู่ที่โอ๊คแลนด์และปลายทางอยู่ที่ลอนดอน จุดแวะพักไม่ถือว่าเป็นปลายทาง

คำถามที่เกี่ยวข้อง