ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ชั้นโดยสารบอกได้หรือไม่ว่าเป็นค่าโดยสารประเภท Special, Saver, Flex หรือ Flex Plus

ค่าโดยสารไม่ได้จำกัดโดยชั้นโดยสารที่คุณเดินทาง เมื่อคุณกำลังค้นหาหรือจองเที่ยวบิน เราจะแสดงประเภทค่าโดยสารที่มีอยู่ไว้อย่างชัดเจน คุณสามารถเลือกจากค่าโดยสารพิเศษ, Saver, Flex หรือ Flex Plus ในที่นั่งชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ และ Flex หรือ Flex Plus ในชั้นหนึ่ง คุณยังสามารถค้นหาค่าโดยสารราคาพิเศษในทุกชั้นที่นั่งในการเดินทางได้

คำถามที่เกี่ยวข้อง