ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอเข้าประเทศจากระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุญาตให้เดินทาง (Electronic Travel Authorization - eTA) สำหรับการเข้าประเทศแคนาดาหรือไม่

eTA เป็นข้อกำหนดในการเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า ซึ่งจะเดินทางไปยังประเทศแคนาดาทางเครื่องบิน

หากคุณกำลังจะเดินทางไปยังประเทศแคนาดา คุณจำเป็นจะต้องใช้ eTA เพื่อเดินทางขึ้นเครื่องในกรณีดังต่อไปนี้:

  • หากคุณไม่ใช่ผู้มีถิ่นพำนักในประเทศแคนาดา
  • และคุณไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า
  • และคุณไม่ได้รับการยกเว้น

คุณสามารถค้นหารายการข้อกำหนดในการเข้าประเทศทั้งหมดตามประเทศได้จากเว็บไซต์ของรัฐบาลแคนาดา(เปิดในหน้าต่างใหม่)

eTA จะลิงก์กับหนังสือเดินทางของคุณแบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานได้เป็นเวลาห้าปี หรือจนกว่าหนังสือเดินทางของคุณจะหมดอายุ ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

คุณสามารถสมัคร eTA ได้ทางออนไลน์(เปิดในหน้าต่างใหม่) และคุณจะได้รับการอนุมัติภายในไม่กี่นาที