ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
จำเป็นต้องใช้วีซ่าในการเดินทางไปยังปลายทางของเอมิเรตส์หรือไม่

คำแนะนำสำหรับการเดินทางไปและกลับจากดูไบ

สถานการณ์และคำแนะนำสำหรับการเดินทางไปและกลับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง โปรดอ่านคำแนะนำการเดินทางของดูไบเกี่ยวกับการเดินทางในช่วงเวลานี้ซึ่งเรามีการอัพเดตอยู่เสมอ

คำแนะนำการขอวีซ่าเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงเวลาทำการปกติ

ข้อกำหนดวีซ่าสำหรับปลายทางใดๆ ขึ้นอยู่กับกฏระเบียบของท้องถิ่น และแตกต่างกันไปตามหนังสือเดินทางที่คุณใช้เดินทาง ไปที่หน้าวีซ่าบน emirates.com เพื่อดูข้อมูลเฉพาะ

นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2016 ผู้ถือใบอนุญาตพำนักในกลุ่มประเทศ GCC จะต้อง สมัครขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก่อนที่จะเดินทางมาในดูไบ

คำถามที่เกี่ยวข้อง