ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อทำการอัพเกรดการจองด้วยไมล์สะสมหรือไม่

บางประเทศเรียกเก็บภาษีหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อคุณเดินทางในชั้นโดยสารที่สูงขึ้น คุณจะได้รับแจ้งถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ เมื่อคุณอัพเกรดการจอง

หากคุณกำลังอัพเกรดทางออนไลน์ จะต้องชำระภาษีและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยบัตรเครดิตระหว่างการอัพเกรด หากคุณไม่มีบัตรเครดิต โปรดติดต่อศูนย์การติดต่อเอมิเรตส์ เพื่อจัดเตรียมการชำระเงินที่จะชำระที่สำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์หรือเคาน์เตอร์บัตรโดยสารในพื้นที่ของคุณ

คำถามที่เกี่ยวข้อง