ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันได้รับอนุญาตน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินได้หรือไม่

สมาชิกระดับ Silver จะได้รับสิทธิ์การรับประกันน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตส่วนเกิน 12 กก. จากน้ำหนักสูงสุดบนบัตรโดยสารสำหรับชั้นโดยสารใด ๆ สมาชิกระดับ Gold ได้รับการรับประกัน 16 กก. จากน้ำหนักสูงสุด และสมาชิกระดับ Platinum ได้รับการรับประกัน 20 กก. จากน้ำหนักสูงสุด อย่างไรก็ตาม โปรดทราบดังต่อไปนี้

  • น้ำหนักสูงสุดต่อชิ้นของสัมภาระใต้ท้องเครื่องคือ 32 กก. บนเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งหมด
  • สัมภาระชั้นประหยัดไปยังสหรัฐอเมริกาจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. หรือ 50 ปอนด์ต่อชิ้น
  • น้ำหนักสูงสุดต่อกระเป๋าอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ข้อบังคับของสนามบินนานาชาติที่แตกต่างกัน
  • สิทธิพิเศษของสัมภาระเกินใช้ไม่ได้กับสัมภาระที่นำติดตัว หรือบนเที่ยวบินที่การอนุญาตน้ำหนักสัมภาระระบุเป็น 'จำนวนชิ้นของสัมภาระ’ แทนที่จะเป็นกิโลกรัม

หากการเดินทางของคุณเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกา ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณทราบการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระที่กำหนดสำหรับเส้นทางนี้

เรามีเครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตทางออนไลน์ เพื่อช่วยคุณวางแผนการเดินทาง

คำถามที่เกี่ยวข้อง