ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
จะได้รับไมล์สะสมโดยไม่คำนึงถึงประเภทค่าโดยสารใช่หรือไม่

ใช่ เรายังคงมีโปรแกรมผู้โดยสารที่เดินทางบ่อยที่มีอยู่เล็กน้อยที่เสนอไมล์รางวัลให้กับค่าโดยสารทุกประเภท ซึ่งใช้ได้กับทั้งไมล์สะสม Skywards และไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิก

คำถามที่เกี่ยวข้อง