ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินเอมิเรตส์มีบริการ Wi-Fi บนเครื่องบินใช่หรือไม่

Wi-Fi จะมีให้บริการในฝูงบินของเราทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาจมีปัญหาทางด้านเทคนิค เราจึงไม่สามารถรับประกันบริการได้

คุณสามารถตรวจการให้บริการ Wi-Fi บนเที่ยวบินได้ โดยการใช้เครื่องมือค้นหาบริการบนเที่ยวบินของเรา