ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
บัตรโดยสารรางวัลสามารถขอคืนเงินหรือรับรองกับสายการบินอื่นได้หรือไม่

สำหรับความกังวลในเรื่องสุขภาพที่มีอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ โปรดไปที่หน้านี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิก การเปลี่ยนแปลง และการคืนเงิน

คำถามที่เกี่ยวข้อง