ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถใช้เครื่องคำนวณไมล์สะสมเพื่อคำนวณว่าจะได้รับไมล์สะสมเท่าใดในเที่ยวบินในประเทศได้หรือไม่
ได้ ฟังก์ชันนี้จะมีให้บริการในเครื่องคำนวณไมล์สะสมที่ emirates.com
คำถามที่เกี่ยวข้อง