ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถใช้การเช็คอินทางออนไลน์ได้หรือไม่ ถ้ากำลังเดินทางกับทารก

ข้อมูลด้านล่างนำไปใช้กับการดำเนินการมาตรฐาน โปรดอ่านข้อมูลที่อัพเดตของเราสำหรับบริการที่มีดำเนินการในช่วงระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรนา

ได้ การเช็คอินทางออนไลน์สามารถทำได้สำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่พาไป

คำถามที่เกี่ยวข้อง