ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถใช้การเช็คอินทางออนไลน์สำหรับผู้โดยสารอื่นๆ ในคณะการเดินทางเดียวกันได้หรือไม่

ข้อมูลด้านล่างนำไปใช้กับการดำเนินการมาตรฐาน โปรดอ่านข้อมูลที่อัพเดตของเราสำหรับบริการที่มีดำเนินการในช่วงระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรนา

ได้ การเช็คอินทางออนไลน์สามารถใช้ได้กับผู้โดยสารสูงสุดเก้า (9) คน (ผู้ใหญ่และเด็ก) ที่เดินทางด้วยกันในการจองเดียวกัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง