ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวแสดงบัตรขึ้นเครื่องผ่านมือถือสำหรับทุกคนในครอบครัวหรือไม่

ไม่ได้ แต่ละคนจะต้องสามารถแสดงบัตรขึ้นเครื่องของตัวเองโดยอิสระ และบัตรขึ้นเครื่องแต่ละใบจะต้องส่งให้กับที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือต่างหาก

สมาชิกในกลุ่มของคุณที่มีอุปกรณ์มือถือสามารถใช้บัตรขึ้นเครื่องผ่านมือถือได้ ส่วนสมาชิกที่ไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถใช้ eBoarding Pass ได้