ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถใช้ไมล์สะสม Skywards ซื้อระดับสมาชิก Silver, Gold หรือ Platinum ได้หรือไม่

ไม่ได้ สถานะระดับชั้นจะได้รับจากการสะสมไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิก หรือเดินทางในเที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพียงพอเท่านั้น

คำถามที่เกี่ยวข้อง