ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถใช้เงินสด+ไมล์สะสมเพื่อชำระเงินค่าบัตรโดยสารให้แก่ครอบครัวและเพื่อนได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถใช้เงินสด+ไมล์สะสมเมื่อทำการจองเพื่อชำระเงินค่าเที่ยวบินให้แก่ครอบครัวและเพื่อน

คำถามที่เกี่ยวข้อง