ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การอัพเกรดด้วยไมล์สะสม Skywards บนเที่ยวบินที่บินโดยควอนตัสสามารถทำได้หรือไม่
ขออภัย ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้กับเที่ยวบินควอนตัส
คำถามที่เกี่ยวข้อง