ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การอัพเกรดโดยใช้ไมล์สะสม Skywards แลกสายการบินพันธมิตรหรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน สามารถทำได้หรือไม่

ปัจจุบัน ยังไม่สามารถทำได้ คุณสามารถอัพเกรดได้เฉพาะเที่ยวบินที่ทำการตลาดและให้บริการโดยเอมิเรตส์เท่านั้น

คำถามที่เกี่ยวข้อง