ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถอัพเกรดการจองที่มีอยู่โดยใช้เงินสด+ไมล์สะสมได้หรือไม่

ไม่ได้ เงินสด+ไมล์สะสมไม่สามารถใช้เพื่ออัพเกรดการจองได้ ขณะนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณสามารถอัพเกรดการจอง

คำถามที่เกี่ยวข้อง