ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถโอนไมล์สะสม Skywards จากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งได้หรือไม่

คุณสามารถโอนไมล์สะสม Skywards ไปยังบัญชี Emirates Skywards อื่น ๆ ได้โดยการเข้าสู่ระบบและไปที่ส่วนบัญชีของฉัน ไมล์สะสมสามารถโอนได้ก็ต่อเมื่อบัญชีที่รับมีกิจกรรมการรับไมล์สะสมกับเอมิเรตส์หรือพันธมิตรอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมเท่านั้น

  • ทั้งนี้ คุณสามารถโอนไมล์สะสม Skywards ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 ไมล์ต่อหนึ่งปีปฏิทิน โดยสามารถซื้อทุก ๆ 1,000 ไมล์ได้ในราคา 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ
  • และจะต้องซื้อไมล์สะสมอย่างน้อย 2,000 ไมล์ต่อหนึ่งธุรกรรม

โอนไมล์สะสม Skywards ของคุณ

คำถามที่เกี่ยวข้อง