ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถโอนหรือซื้อไมล์สะสมตามลำดับขั้นได้หรือไม่

ไมล์สะสมตามลำดับขั้น ไม่สามารถโอนหรือซื้อได้ ซึ่งคุณจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณบินกับสายการบินเอมิเรตส์, flydubai หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันที่จัดจำหน่ายโดยเอมิเรตส์ แต่ทำการบินโดยสายการบินอื่นเท่านั้น

หากคุณกำลังต้องการรักษาสถานะระดับชั้นของคุณหรือต้องการเลื่อนชั้น คุณอาจจะพิจารณาเพิ่มแบรนด์ค่าโดยสารของคุณขึ้นหรืออัพเกรดชั้นที่นั่งในเที่ยวบินถัดไปเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์จากโบนัสของชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่ง

คำถามที่เกี่ยวข้อง