ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถเติมไมล์สะสมเพื่ออัพเกรดได้หรือไม่

ทำได้ แต่ไม่สามารถทำได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หากต้องการเติมไมล์สะสมสำหรับการเดินทางในอนาคต โปรดไปที่หน้าซื้อไมล์สะสม

คำถามที่เกี่ยวข้อง