ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถใช้ไมล์สะสมแลกรางวัลเที่ยวบินสำหรับเพื่อนฝูงและครอบครัวได้หรือไม่

ได้ สำหรับรางวัลเที่ยวบินเอมิเรตส์ โปรดเยี่ยมชมที่หน้าจองเที่ยวบิน แล้วเลือก ‘ชำระด้วยไมล์สะสม’ สำหรับรางวัลเที่ยวบินพันธมิตร (ยกเว้น flydubai) โปรดใช้แบบฟอร์มการขอรับรางวัลออนไลน์

คำถามที่เกี่ยวข้อง