ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถจะลบสมาชิกออกจากครอบครัวของฉันได้หรือไม่
เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชีครอบครัวของฉันแล้ว คุณสามารถเลือกลบสมาชิกได้ หากสมาชิกอายุมากกว่า 18 ปี เราจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ หากคุณลบเด็กออก เราจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองลำดับที่สองทราบ หากมีรายชื่อแสดงไว้ เมื่อบุคคลเหล่านั้นถูกลบออกไปแล้ว จะไม่สามารถแบ่งไมล์สะสม Skywards หรือรวมอยู่ในรายการแลกไมล์สะสมได้อีก
คำถามที่เกี่ยวข้อง