ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถมีคุณสมบัติในลำดับขั้นที่สูงขึ้นได้หรือไม่ ถ้าเดินทางบ่อยแต่สะสมไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกไม่เพียงพอ

ได้ คุณสามารถเลื่อนระดับชั้นใหม่ได้ ไม่ว่าด้วยการสะสมไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกให้เพียงพอ หรือเดินทางในเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ให้เพียงพอ

เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับแต่ละลำดับขั้นมีดังนี้

Silver: ไมล์สะสมตามลำดับขั้น 25,000 ไมล์ หรือเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ 25 เที่ยว

Gold: ไมล์สะสมตามลำดับขั้น 50,000 ไมล์ หรือเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ 50 เที่ยว

Platinum: ไมล์สะสมตามลำดับขั้น 150,000 ไมล์เท่านั้น

นี่หมายความว่าถึงแม้คุณจะไม่สามารถสะสมไมล์สะสมตามลำดับขั้นได้เพียงพอ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วคุณบินในระยะทางใกล้ๆ คุณก็ยังคงสามารถเลื่อนขึ้นลำดับขั้นได้เพราะคุณบินบ่อย

คำถามที่เกี่ยวข้อง