ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถให้หมายเลขผู้เดินทางที่มีบันทึกในฐานข้อมูลของฉันก่อนออกเดินทางไป-กลับจากสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่

คุณสามารถให้หมายเลข Global Entry/หมายเลข Pre-Check PASSID ของ TSA (หมายเลขผู้เดินทางที่มีบันทึกในฐานข้อมูล) ได้ เมื่อคุณเช็คอินทางออนไลน์และที่เคาน์เตอร์เช็คอินในสนามบิน หมายเลขนี้จะช่วยให้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง (TSA) สามารถยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติในการเข้าร่วม โปรแกรม TSA Pre-Check สำหรับการตรวจคัดกรองแบบ Fast Track

คำถามที่เกี่ยวข้อง