ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉับสามารถรวมไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับจาก flydubai เข้าในบัญชีครอบครัวของฉันได้หรือไม่
ไมล์สะสมที่ได้รับจากเที่ยวบินของ flydubai (ไม่รวมถึงเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันกับสายการบินพันธมิตร) สามารถรวมเข้าในบัญชีครอบครัวของฉันได้
คำถามที่เกี่ยวข้อง