ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถจ่ายเงินเพื่อขยายอายุไมล์สะสม Skywards ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถต่ออายุไมล์สะสม Skywards ที่จะหมดอายุในอีก 3 เดือนข้างหน้าได้ในราคา 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1,000 ไมล์ และจะใช้ได้เป็นเวลาอีก 12 เดือน นับจากวันหมดอายุเดิม โปรดเยี่ยมชมหน้าซื้อไมล์สะสม เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

คำถามที่เกี่ยวข้อง