ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถจ่ายเงินเพื่อต่ออายุไมล์สะสม Skywards ที่กำลังจะหมดอายุในบัญชีของฉันได้หรือไม่

ได้ หากคุณมีไมล์สะสม Skywards ใด ๆ ที่จะหมดอายุในอีก 3 เดือนข้างหน้าในบัญชีของคุณ คุณสามารถต่ออายุไมล์สะสมได้อีก 12 เดือนนับตั้งแต่วันหมดอายุเดิม คุณสามารถต่ออายุไมล์สะสมได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาการซื้อไมล์สะสม Skywards มาตรฐานของเรา ทั้งนี้ ยอดในการซื้อขั้นต่ำเริ่มต้นคือ 1,000 ไมล์ และจำนวนไมล์สะสมสูงสุดที่สมาชิกสามารถต่ออายุและซื้อคืนได้คือ 50,000 ไมล์ในหนึ่งปีปฏิทิน

ต่ออายุไมล์สะสม Skywards ที่จะหมดอายุ

คำถามที่เกี่ยวข้อง