ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันจะขอรับเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานในการเดินทาง เพื่อยืนยันว่าฉันอยู่บนเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ได้อย่างไร

หากคุณต้องการหลักฐานในการเดินทางจากเที่ยวบินของเอมิเรตส์ภายในสองปีที่ผ่านมา (เช่น สำหรับการเคลมประกัน หรือขอบันทึกข้อมูลของคุณเอง) คุณสามารถขอใบรับรองได้ที่นี่ เราจะส่งใบรับรองไปยังอีเมลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์ม ซึ่งอาจใช้เวลาถึงสามสัปดาห์หลังจากส่งคำขอแล้ว เราไม่สามารถรับคำขอใบรับรองจากบุคคลอื่นในนามของคุณได้

หากคุณได้เดินทางในเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน โปรดติดต่อสายการบินที่ให้บริการเพื่อขอหลักฐานในการเดินทาง