ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การรับไมล์สะสมตามลำดับขั้นบนเที่ยวบินที่บินโดยแควนตัสสามารถทำได้หรือไม่

คุณจะได้รับไมล์สะสมตามลำดับขั้นบนเที่ยวบินที่บินโดยแควนตัสที่มีหมายเลขเที่ยวบิน EK ไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกใช้ไม่ได้กับเที่ยวบินใด ๆ ที่มีหมายเลขเที่ยวบิน QF

โปรดทราบว่าจะมีการให้ไมล์สะสม Skywards ในเที่ยวบินที่บินโดยสายการบินแควนตัส และบริการตามตารางเวลาที่เชื่อมโยงกับสายการบินแควนตัสเท่านั้น และคุณจะไม่ได้รับไมล์สะสมในเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง