ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การรับไมล์สะสม Skywards บนเที่ยวบินที่บินโดยแควนตัสทำได้อย่างไร
คุณสามารถรับไมล์สะสม Skywards สำหรับเที่ยวบินที่บินโดยแควนตัสตามที่ระบุด้านล่างนี้

ก. บนเที่ยวบินที่มีหมายเลขเที่ยวบิน EK คุณจะได้รับไมล์สะสมตามระดับโปรแกรม Emirates Skywards ปัจจุบันสำหรับการเดินทางบนสายการบินเอมิเรตส์ รวมถึงส่วนเพิ่มใด ๆ สำหรับเที่ยวบินในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนของการเดินทางต่างประเทศที่ต่อเนื่อง

ข. บนเที่ยวบินที่มีหมายเลขเที่ยวบิน QF คุณจะได้รับไมล์สะสมในอัตราที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะทางที่เดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมบนหน้าพันธมิตรแควนตัส

ค. โปรดทราบว่าจะมีการให้ไมล์สะสม Skywards ในเที่ยวบินที่บินโดยสายการบินแควนตัส และบริการตามตารางเวลาที่เชื่อมโยงกับสายการบินแควนตัสเท่านั้น และคุณจะไม่ได้รับไมล์สะสมในเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน
คำถามที่เกี่ยวข้อง