ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถตัดสินใจได้หรือไม่ว่าฉันต้องการได้รับไมล์สะสมในบัญชีใดหลังจากที่ฉันเดินทางไปแล้ว
ไม่ได้ คุณต้องตัดสินใจว่าโปรแกรมใดที่คุณต้องการที่จะสะสมไมล์ในเวลาที่ทำการจอง หรือเช็คอินเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ และในเวลาที่ทำการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์ จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขสมาชิกได้ เมื่อสมาชิกได้เช็คอินสำหรับเที่ยวบินแรกของกำหนดการเดินทางแล้ว
คำถามที่เกี่ยวข้อง