ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถแบ่งไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกไปยังครอบครัวของฉันได้หรือไม่
ไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกจะยังคงถูกใส่เข้าไปยังบัญชี Skysurfer และ Emirates Skywards ต่างหากของคุณ และไม่สามารถแบ่งไปยังครอบครัวของฉันได้
คำถามที่เกี่ยวข้อง