ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถใช้รางวัล Saver ร่วมกับรางวัล Flex Plus ได้หรือไม่

คุณสามารถจองบัตรโดยสารไปกลับโดยใช้ค่าโดยสารรางวัล Saver และ Flex Plus ร่วมกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการในการเดินทางของคุณ และที่นั่งว่างในขณะทำการจอง

คำถามที่เกี่ยวข้อง