ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การรวมไมล์จากสองบัญชีเพื่อเคลมรางวัล สามารถทำได้หรือไม่

การรวมไมล์จากสองบัญชีต่างหากเพื่อเคลมรางวัล ไม่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถโอนไมล์ระหว่างบัญชีหรือซื้อไมล์สะสมสำหรับตัวเองหรือสมาชิกรายอื่น

คำถามที่เกี่ยวข้อง