ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งไมล์สะสม Skywards หรือหยุดแบ่งไมล์ให้กับบัญชีครอบครัวของฉันได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งหรือหยุดแบ่งไมล์สะสมได้ตลอดเวลา ด้วยการเลือกปุ่ม 'แก้ไข' ซึ่งปรากฏอยู่ถัดจากชื่อของคุณบนแดชบอร์ดครอบครัวของฉัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งการแบ่งไมล์สะสมเป็นศูนย์ได้ และกำหนดให้ไมล์สะสม Skywards ทั้งงหมดในอนาคต เข้าไปยังบัญชี Emirates Skywards ของคุณเอง
คำถามที่เกี่ยวข้อง