ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งไมล์สะสม Skywards ให้กับบัญชีครอบครัวของฉันได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งไมล์สะสมเมื่อใดก็ได้ โดยการคลิกที่แก้ไขการแบ่งไมล์สะสม นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งการแบ่งไมล์สะสมเป็นศูนย์ได้ และไมล์สะสม Skywards จะยังคงอยู่ในบัญชี Emirates Skywards ของคุณ
คำถามที่เกี่ยวข้อง