ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงการแบ่งไมล์สะสมตลอดเวลาที่ต้องการได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งไมล์สะสมได้ตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลหลังจากเที่ยวบินปัจจุบันต่าง ๆ ของคุณได้เดินทางเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอยู่ระหว่างเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-ดูไบ-ลอนดอน การแบ่งเปอร์เซนต์ไมล์สะสมจะมีผลหลังจากคุณเดินทางถึงปลายทางสุดท้ายของคุณแล้ว นั่นคือลอนดอน
คำถามที่เกี่ยวข้อง