ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถเปลี่ยนผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น Gold Partner ได้หรือไม่

คุณสามารถเปลี่ยนตัวแทน เมื่อคุณได้รับการยืนยันสถานะสมาชิกระดับ Platinum โดยที่คุณต้องครบรอบของระดับชั้น Gold Partner ของคุณเองก่อน โปรดตรวจสอบว่าคุณไม่ได้เลือกช่องตัวเลือก ต่ออายุโดยอัตโนมัติ ในส่วนของ Gold Partner ในหน้าผลประโยชน์ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณเสนอชื่อคนที่มีโอกาสน้อยที่จะได้สัมผัสกับประโยชน์ของสมาชิกแบบโกลด์ ที่ใช้ในการเดินทางของพวกเขาเอง หากผู้ถือบัตร Gold Partner ได้รับสถานะ Platinum ด้วยตนเอง คุณก็สามารถเสนอชื่อ Gold Partner รายใหม่ได้

คำถามที่เกี่ยวข้อง