ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถซื้อหรือมอบไมล์สะสม Skywards เป็นของขวัญเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ใช่หรือไม่

คุณสามารถซื้อไมล์สะสมให้แก่ตนเองหรือมอบเป็นของขวัญให้แก่คนอื่นได้ทีละ 1,000 ไมล์ ขั้นต่ำ 2,000 ไมล์

  • สมาชิกระดับ Platinum และ Gold สามารถซื้อไมล์สะสมได้ถึง 200,000 ไมล์ในหนึ่งปีปฏิทิน สำหรับการซื้อผ่านผลิตภัณฑ์ ซื้อไมล์สะสม และรับเป็นของขวัญผ่านทางผลิตภัณฑ์ มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ
  • สมาชิกระดับ Silver และ Blue สามารถซื้อไมล์สะสมได้ถึง 100,000 ไมล์ในหนึ่งปีปฏิทิน สำหรับการซื้อผ่านผลิตภัณฑ์ ซื้อไมล์สะสม และรับเป็นของขวัญผ่านทางผลิตภัณฑ์ มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ

ซื้อไมล์สะสม Skywards หรือมอบไมล์สะสม Skywards เป็นของขวัญ

คำถามที่เกี่ยวข้อง