ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถจองรางวัลเที่ยวบินและอัพเกรดทางออนไลน์ได้หรือไม่

คุณสามารถเยี่ยมชมหน้าจองเที่ยวบิน และหน้าจัดการการจองของคุณ เพื่อใช้ไมล์สะสม Skywards ของคุณแลกรับรางวัลเที่ยวบินของเอมิเรตส์ คุณยังสามารถใช้ไมล์สะสม Skywards ของคุณในการอัพเกรดการจองเที่ยวบินของเอมิเรตส์ที่มีอยู่ได้ รวมถึงของเพื่อนและครอบครัว โดยไปที่จัดการการจอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างและภายใต้ข้อจำกัดการอัพเกรดที่มีผลบังคับใช้* ไม่สามารถอัพเกรดบัตรโดยสารพิเศษของสายการบินเอมิเรตส์ บัตรโดยสาร Saver ชั้นธุรกิจ สามารถอัพเกรดได้ตลอดเวลาภายในหกชั่วโมงก่อนออกเดินทาง บัตรโดยสาร Saver ชั้นประหยัดสามารถอัพเกรดได้เมื่อเช็คอินออนไลน์ ที่สนามบินหรือบนเครื่อง สมาชิกระดับ Platinum Gold และ Silver สามารถร้องขอการอัพเกรดได้บนเครื่อง เมื่อคุณจองบัตรโดยสาร บัตรจะแสดงอย่างชัดเจนว่าคุณสามารถอัพเกรดค่าโดยสารของคุณได้ทันทีหลังจากการซื้อหรืออัพเกรดได้เมื่อเช็คอินเท่านั้น หากคุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ โปรดติดต่อ สำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ หากคุณจองผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวและยังไม่เริ่มต้นเดินทาง ขอแนะนำให้คุณติดต่อตัวของคุณก่อนทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ อาจมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขค่าโดยสารของบัตรโดยสารของคุณ

หากคุณต้องการใช้ไมล์สะสมของคุณแลกรางวัลกับสายการบินอื่น (ยกเว้น flydubai) บริการเช่ารถ โรงแรมและพันธมิตรร้านค้าปลีกของเรา เพียงกรอกแบบฟอร์มรางวัลออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มแล้ว ศูนย์บริการลูกค้าสายการบินเอมิเรตส์ที่ใกล้ที่สุดจะติดต่อหาคุณเพื่อยืนยันรายละเอียด การดำเนินการคำขอใช้เวลาไม่เกินเจ็ดวันทำการ อย่างไรก็ดี เราจะพยายามดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อติดต่อกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง


*ไม่สามารถอัพเกรดบัตรโดยสารประเภท Special ของสายการบินเอมิเรตส์ได้ บัตรโดยสาร Saver ชั้นธุรกิจ สามารถอัพเกรดได้ตลอดเวลาภายในหกชั่วโมงก่อนออกเดินทาง บัตรโดยสาร Saver ชั้นประหยัดสามารถอัพเกรดได้เมื่อเช็คอินออนไลน์ ที่สนามบินหรือบนเครื่อง สมาชิกระดับ Platinum Gold และ Silver สามารถร้องขอการอัพเกรดได้บนเครื่อง เมื่อคุณจองบัตรโดยสาร บัตรจะแสดงอย่างชัดเจนว่าคุณสามารถอัพเกรดค่าโดยสารของคุณได้ทันทีหลังจากการซื้อหรืออัพเกรดได้เมื่อเช็คอินเท่านั้น หากคุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ โปรดติดต่อ สำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ หากคุณจองผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวและยังไม่เริ่มต้นเดินทาง ขอแนะนำให้คุณติดต่อตัวของคุณก่อนทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ อาจมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขค่าโดยสารของบัตรโดยสารของคุณ
คำถามที่เกี่ยวข้อง