ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถจองบัตรโดยสารในทุกชั้นที่นั่งโดยใช้เงินสด+ไมล์สะสมรวมกันได้หรือไม่

ได้ เงินสดบวกไมล์สะสมสามารถใช้ชำระเงินค่าโดยสารชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัดได้

คำถามที่เกี่ยวข้อง