ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การจองรางวัลทางออนไลน์โดยใช้ไมล์สะสมจากบัญชีผู้เยาว์หรือ Skysurfers สามารถทำได้หรือไม่

ได้ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชั่นออนไลน์นี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ปกครอง/ผู้คุ้มครองที่เป็นสมาชิก Emirates Skywards และได้เชื่อมโยงบัญชีของลูกกับบัญชีของตนเอง เมื่อคุณเข้าระบบมาที่บัญชีที่เชื่อมโยงของคุณบน emirates.com แล้ว คุณสามารถดูรายการแบบหล่นลงที่อนุญาตให้คุณเลือกจากหมายเลขบัญชี ก่อนที่จะทำการจองรางวัล