ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถจองรางวัลเที่ยวบินเที่ยวเดียวได้หรือไม่

ใช่ แต่คุณจะต้องจองค่าโดยสาร Flex Plus คุณสามารถจองค่าโดยสารรางวัล Flex Plus เที่ยวเดียวได้ในทุกชั้นโดยสารตราบเท่าที่คุณบินจากโซนการบินหนึ่งไปยังอีกโซนหนึ่ง แต่ใช้ไม่ได้สำหรับการเดินทางภายในโซนเดียว คุณสามารถเพิ่มจุดแวะพักได้หนึ่งแห่งในการเดินทางของคุณแต่การเดินทางจะต้องเป็นไปในทิศทางต่อเนื่องทิศทางเดียว คุณสามารถซื้อรางวัล Flex Plus เที่ยวเดียวในราคา 50% ของไมล์สะสมที่จำเป็นสำหรับรางวัล Flex Plus ไปกลับระหว่างสนามบินเดียวกัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง