ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถเพิ่มทารกเข้าไปในครอบครัวของฉันได้หรือไม่
ได้ แต่สามารถเพิ่มทารกเพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกไมล์สะสมได้เท่านั้น พวกเขาไม่สามารถรับหรือแบ่งไมล์สะสม Skywards ไปยังครอบครัวของฉันได้ สามารถเพิ่มจำนวนของทารกเข้าไปเท่าใดก็ได้ แต่พวกเขาจะไม่ถูกนับรวมอยู่ในจำนวนสมาชิกครอบครัวรวม
คำถามที่เกี่ยวข้อง