ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถเพิ่มเด็กเข้าไปในครอบครัวของฉันได้หรือไม่
ได้ ตราบใดที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นเป็นหัวหน้าครอบครัว หากเด็กมีอายุระหว่าง 2 ถึง 18 ปี พวกเขายังจะต้องลงทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Skywards Skysurfer ของเราด้วย หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถได้รับไมล์สะสมและแบ่งปันไปยังครอบครัวของฉันได้
คำถามที่เกี่ยวข้อง